بایگانی ماهیانه: ژوئن 2014

نقض حقوق کودکان و نوجوانان در خرداد ماه

لینک دسترسی

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای نقض حقوق کودکان و نوجوانان در خرداد ماه بسته هستند

فراخوان جلسه کمیته زنان روز شنبه 4 بعد از ظهر 28 یونی

لینک دسترسی

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه کمیته زنان روز شنبه 4 بعد از ظهر 28 یونی بسته هستند

گزارش نقض حقوق زنان در خرداد ماه 93

لینک دسترسی

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق زنان در خرداد ماه 93 بسته هستند

گزارش نقض حقوق بشر در خرداد ماه 93

لینک دسترسی

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق بشر در خرداد ماه 93 بسته هستند

اطلاعیه 488 کمیته ی ادیان

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 488 کمیته ی ادیان بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی آقای رافت در 29 یونی

لینک دسترسی

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی آقای رافت در 29 یونی بسته هستند

اطلاعیه 487 کمیته دفاع از حقوق زنان

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 487 کمیته دفاع از حقوق زنان بسته هستند

اطلاعیه 486 کمیته دفاع از حقوق زنان

لینک دسترسی1

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 486 کمیته دفاع از حقوق زنان بسته هستند

کلیپ فراخوان کانون جهت شرکت در برنامه امنستی هانوفر

لینک دسترسی

ارسال شده در فراخوان ها, فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ فراخوان کانون جهت شرکت در برنامه امنستی هانوفر بسته هستند

اطلاعیه 485 کمیته ادیان

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 485 کمیته ادیان بسته هستند