بایگانی ماهیانه: می 2014

گزارش نقض حقوق ادیان اسفند سال 92

لینک دسترسی

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق ادیان اسفند سال 92 بسته هستند

گزارش نقض حقوق ادیان فروردین سال 93

لینک دسترسی

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق ادیان فروردین سال 93 بسته هستند

اطلاعیه 474 کمیته جوان و دانشجو

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 474 کمیته جوان و دانشجو بسته هستند

اطلاعیه 475 کمیته جوان و دانشجو

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 475 کمیته جوان و دانشجو بسته هستند

اطلاعیه ی شماره 473 کمیته زنان

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه ی شماره 473 کمیته زنان بسته هستند

فیلم با من از دریا بگو در تاریخ 24 مای ساعت 1500 در هانوفر برگزار میگردد

لینک دسترسی

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فیلم با من از دریا بگو در تاریخ 24 مای ساعت 1500 در هانوفر برگزار میگردد بسته هستند

اطلاعیه 466 نمایندگی اشتوتگارت

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 466 نمایندگی اشتوتگارت بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی 11 مای نمایندگی دانمارک

لینک دسترسی

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی 11 مای نمایندگی دانمارک بسته هستند

فراخوان مراسم اولتسن

لینک دسترسی

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان مراسم اولتسن بسته هستند

اطلاعیه 464

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 464 بسته هستند