بایگانی ماهیانه: آوریل 2014

اطلاعیه 457 نمایندگی زاکسن آنهالت

تبعیض، تفتیش عقیده و سرکوب آزادی بیان محکوم است

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 457 نمایندگی زاکسن آنهالت بسته هستند

گزارش صوتی و تصویری جلسه ی نمایندگی سوییس در 13 آپریل

لینک دسترسی

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی و تصویری جلسه ی نمایندگی سوییس در 13 آپریل بسته هستند

فراخوان میز اعتراضی در نمایندگی اشتوتگارت 19 آپریل

لینک دسترسی

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان میز اعتراضی در نمایندگی اشتوتگارت 19 آپریل بسته هستند

فراخوان نشست نمایندگی اسپانیا

لینک دسترسی

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نشست نمایندگی اسپانیا بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی دانمارک

لینک دسترسی

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی دانمارک بسته هستند

اطلاعیه 455 کمیته اقوام و ملل ایرانی

لینک دسترسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 455 کمیته اقوام و ملل ایرانی بسته هستند

گزارش تصویری برگزاری میز کتاب اعتراضی در اشتوتگارت

لینک دسترسی

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش تصویری برگزاری میز کتاب اعتراضی در اشتوتگارت بسته هستند

فراخوان جلسه ی نمایندگی دانمارک با سخنرانی آقای احمد رافت

لینک دسترسی

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ی نمایندگی دانمارک با سخنرانی آقای احمد رافت بسته هستند

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهیانه نمایندگی هانوفر- 5 آپریل 2014

لینک دسترسی

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهیانه نمایندگی هانوفر- 5 آپریل 2014 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهیانه کانون در تاریخ 6 آپریل

لینک دسترسی

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهیانه کانون در تاریخ 6 آپریل بسته هستند