بایگانی ماهیانه: ژانویه 2014

فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی زاکسن آنهالت

فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی زاکسن آنهالت نمایندگی زاکسن آنهالت جلسه ماهانه خود را در روز شنبه مورخ 1/2/2014 به صورت پالتاکی برگزار میکند. زمان آغاز جلسه راس ساعت یازده خواهد بود. لذا از تمامی اعضا دعوت میشود راس ساعت مقرر … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی زاکسن آنهالت بسته هستند

اطلاعیه 434 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

اطلاعیه 434 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 434 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی بسته هستند

گزارش نقض حقوق کودکان و نوجواتان در ایران ،دیماه سال جاری

گزارش نقض حقوق کودکان و نوجواتان در ایران ،دیماه سال جاری

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق کودکان و نوجواتان در ایران ،دیماه سال جاری بسته هستند

اطلاعیه 432 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

اطلاعیه 432 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 432 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی بسته هستند

گزارش نقض حقوق بشر دی ماه 92

گزارش نقض حقوق بشر دی ماه 92

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق بشر دی ماه 92 بسته هستند

گزارش نقض حقوق جوانان و دانشجویان آذر و دی 92

گزارش نقض حقوق جوانان و دانشجویان آذر و دی 92

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق جوانان و دانشجویان آذر و دی 92 بسته هستند

اطلاعیه 433 کمیته دفاع از حقوق زنان

اطلاعیه 433 کمیته دفاع از حقوق زنان  

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 433 کمیته دفاع از حقوق زنان بسته هستند

پوستر فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی دانمارک 25 ژانویه

پوستر فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی دانمارک 25 ژانویه  

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای پوستر فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی دانمارک 25 ژانویه بسته هستند

فراخوان نمایندگی ترکیه در خصوص شکنجه به همراه پوستر

فراخوان نمایندگی ترکیه در خصوص شکنجه به همراه پوستر  

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی ترکیه در خصوص شکنجه به همراه پوستر بسته هستند

زن ستیزی در قوانین جمهوری اسلامی.

زن ستیزی در قوانین جمهوری اسلامی. عبدالکریم میرفرد  زنان همواره در تاریخ ۳۵ ساله جمهوری اسلامی با تبعیض جنسیتی از سوی دستگاههای قانونگذاری حاکم مواجه بوده اند،نگاه ابزار گونه حاکمیت به زنان عدم وجود حقوق برابر میان زن و مرد … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در مقاله ها | دیدگاه‌ها برای زن ستیزی در قوانین جمهوری اسلامی. بسته هستند