بایگانی ماهیانه: دسامبر 2013

گزارش مراسم 14 دسامبر به زبان کردی در تلویزون تیشک و سایت کردستان

گزارش مراسم 14 دسامبر به زبان کردی در تلویزون تیشک و سایت کردستان  

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش مراسم 14 دسامبر به زبان کردی در تلویزون تیشک و سایت کردستان بسته هستند

گزارش نقض حقوق بشر و اعتصابات کارگری از 17 آذر تا 2 دی 1392

گزارش نقض حقوق بشر و اعتصابات کارگری از 17 آذر تا 2 دی 1392  

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق بشر و اعتصابات کارگری از 17 آذر تا 2 دی 1392 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی دانمارک

گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی دانمارک  

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی دانمارک بسته هستند

گزارش تصویری مجمع عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران-7 دسامبر 2013 هانوفر

گزارش تصویری مجمع عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران-7 دسامبر 2013 هانوفر  

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش تصویری مجمع عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران-7 دسامبر 2013 هانوفر بسته هستند

گزارش مراسم تجلیل از ۵۰ سال تلاش دکتر عبدالکریم لاهیجی برای احقاق حقوق بشر

گزارش مراسم تجلیل از ۵۰ سال تلاش دکتر عبدالکریم لاهیجی برای احقاق حقوق بشر  

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش مراسم تجلیل از ۵۰ سال تلاش دکتر عبدالکریم لاهیجی برای احقاق حقوق بشر بسته هستند

گزارش روزنامه Neue Presse دوشنبه 16.12.2013 شماره 295 هفته 51 (مراسم 14 دسامبر)

گزارش روزنامه Neue Presse دوشنبه 16.12.2013 شماره 295 هفته 51 (مراسم 14 دسامبر)  

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش روزنامه Neue Presse دوشنبه 16.12.2013 شماره 295 هفته 51 (مراسم 14 دسامبر) بسته هستند

ترجمه گزارش سایت خبری دویچه وله به زبان آلمانی از مراسم 14 دسامبر بزرگداشت دکتر لاهیجی توسط کانون

ترجمه گزارش سایت خبری دویچه وله به زبان آلمانی از مراسم 14 دسامبر بزرگداشت دکتر لاهیجی توسط کانون  

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای ترجمه گزارش سایت خبری دویچه وله به زبان آلمانی از مراسم 14 دسامبر بزرگداشت دکتر لاهیجی توسط کانون بسته هستند

گزارش یکساله نقض حقوق بشر در سال 2013 توسط گزارشگران بدون مرز

گزارش یکساله نقض حقوق بشر در سال 2013 توسط گزارشگران بدون مرز  

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای گزارش یکساله نقض حقوق بشر در سال 2013 توسط گزارشگران بدون مرز بسته هستند

پیشنهادی برای روز عدالت و دادخواهی

پیشنهادی برای روز عدالت و دادخواهی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای پیشنهادی برای روز عدالت و دادخواهی بسته هستند

گزارش صوتی مراسم بزرگداشت دکتر عبدالکریم لاهیجی- 14 دسامبر 2013 هانوفر-آلمان

گزارش صوتی مراسم بزرگداشت دکتر عبدالکریم لاهیجی- 14 دسامبر 2013 هانوفر-آلمان

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی مراسم بزرگداشت دکتر عبدالکریم لاهیجی- 14 دسامبر 2013 هانوفر-آلمان بسته هستند