بایگانی دسته: فیلم و کلیپ

آهنگ میترسم کاری از آقای (کارو) تقدیم به کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای آهنگ میترسم کاری از آقای (کارو) تقدیم به کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بسته هستند

مقایسه ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای مقایسه ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

کلیپ کمیته زنان به مناسبت 6 فوریه روز جهانی مبارزه علیه ناقص سازی زنان

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ کمیته زنان به مناسبت 6 فوریه روز جهانی مبارزه علیه ناقص سازی زنان بسته هستند

کلیپ مقایسه ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ مقایسه ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

گزارش جلسه مجمع عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در تاریخ 6 مارس 2016 و گزارش صوتی کمیته کودک در تاریخ 27 فوریه 2016

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای گزارش جلسه مجمع عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در تاریخ 6 مارس 2016 و گزارش صوتی کمیته کودک در تاریخ 27 فوریه 2016 بسته هستند

کلیپ مقایسه ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ مقایسه ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

کلیپ مقایسه ماده 7 و 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ مقایسه ماده 7 و 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی بسته هستند

لینک کلیپ آموزش نصب و استفاده از نرم افزار پالتاک

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ آموزش نصب و استفاده از نرم افزار پالتاک بسته هستند

لینک ویدیو کلیپ به مناسبت روز جهانی هوای پاک

ویدیو کلیپ به مناسبت روز جهانی هوای پاک

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای لینک ویدیو کلیپ به مناسبت روز جهانی هوای پاک بسته هستند

لینک ویدیو کلیپ به مناسبت روز جهانی هوای پاک

ویدیو کلیپ به مناسبت روز جهانی هوای پاک

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای لینک ویدیو کلیپ به مناسبت روز جهانی هوای پاک بسته هستند