بایگانی دسته: فیلم و کلیپ

گزارش جلسه مجمع عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در تاریخ 6 مارس 2016 و گزارش صوتی کمیته کودک در تاریخ 27 فوریه 2016

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای گزارش جلسه مجمع عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در تاریخ 6 مارس 2016 و گزارش صوتی کمیته کودک در تاریخ 27 فوریه 2016 بسته هستند

کلیپ مقایسه ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ مقایسه ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

کلیپ مقایسه ماده 7 و 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ مقایسه ماده 7 و 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی بسته هستند

لینک کلیپ آموزش نصب و استفاده از نرم افزار پالتاک

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ آموزش نصب و استفاده از نرم افزار پالتاک بسته هستند

لینک ویدیو کلیپ به مناسبت روز جهانی هوای پاک

ویدیو کلیپ به مناسبت روز جهانی هوای پاک

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای لینک ویدیو کلیپ به مناسبت روز جهانی هوای پاک بسته هستند

لینک ویدیو کلیپ به مناسبت روز جهانی هوای پاک

ویدیو کلیپ به مناسبت روز جهانی هوای پاک

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای لینک ویدیو کلیپ به مناسبت روز جهانی هوای پاک بسته هستند

کلیپ به مناسبت دوازدهمین سالگرد زلزله بم

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=3546

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ به مناسبت دوازدهمین سالگرد زلزله بم بسته هستند

کلیپ مقایسه ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=3543

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ مقایسه ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسته هستند

کلیپ ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=3417

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

کلیپ جدید مقایسه مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر

ارسال شده در فیلم و کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ جدید مقایسه مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند