بایگانی دسته: دسته‌بندی نشده

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی دیماه 1395

نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی« دیماه 1395 »

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی دیماه 1395 بسته هستند

فراخوان کمیته محیط زیست 28 ژانویه 2017

فراخوان جلسه اعضای کمیته دفاع از محیط زیست 28 ژانویه 2017

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته محیط زیست 28 ژانویه 2017 بسته هستند

فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئیس 8 ژانویه 2017

فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئیس 8 ژانویه 2017

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئیس 8 ژانویه 2017 بسته هستند

پیام تسلیت مادر گرامی جناب آقای حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای پیام تسلیت مادر گرامی جناب آقای حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی بسته هستند

کتابهای جدید منتشر شده در کتابخانه کانون

کتابهای جدید منتشر شده در کتابخانه کانون

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای کتابهای جدید منتشر شده در کتابخانه کانون بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی مالزی 1 دسامبر2016

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی مالزی 1 دسامبر2016

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی مالزی 1 دسامبر2016 بسته هستند

فراخوان نمایندگی بادن – ووتنمبرگ 8 دسامبر 2016

فراخوان نمایندگی بادن – ووتنمبرگ پنج شنبه 8 دسامبر 2016

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی بادن – ووتنمبرگ 8 دسامبر 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 10 دسامبر 2016

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 10 دسامبر 2016

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 10 دسامبر 2016 بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان یکشنبه 23 اکتبر2016

10-23-koodak

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان یکشنبه 23 اکتبر2016 بسته هستند

اطلاعیه 763 نمایندگی نیدازاکسن( هانوفر) در خصوص اعدام

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 763 نمایندگی نیدازاکسن( هانوفر) در خصوص اعدام بسته هستند